دکتر اکرم فریدنی

متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

پلاستیک بینی و صورت، دارای بورد تخصصی